စကားလုံးအဖွင့်

ကမ်း bank,beach

ကျန်

to remain
ကျန်းမာ to be healthy
ကြိုတင် in advance
ခရီးသည် traveller
ခင်မင်လျက် cordially
V V ချင်း as soon as (he) Vs
ငလျင် ငရင် earthquake
ဆောင်း cold season
တိရစ္ဆာန်ရုံ zoo
နေရာစုံ everywhere
နည်းနည်းပါးပါး a little bit
နောက်ပြီးတော့ then
V ပါရစေ let me V
ပုဂံ Pagan
N နဲ ့ပတ်သက်လို ့ regarding N
ပြတိုက် museum
ပြိုပျက် to break down, to fall to pieces
ဘယ်နေရာမဆို anywhere
V ခင် before Ving
V မိ to happen to V
မေးခွန်း question
ဝင်း to glitter
သတိထား to notice
သဘာဝသမိုင်းပြတိုက် Natural History Museum
သာယာ to be pleasant
အလည်လာ to visit
ဧရာဝတီ Ayeyawadi