သင်ခန်းစာ ၁၃

ဘုရင့်နောင်

           ဘုရင့်နောင်သည် တောင်ငူခေတ်၌ ထင်ရှားသော ဘုရင်တပါးဖြစ်သည်၊၊

        ဘုရင့်နောင်သည် ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူဖြစ်သည်၊၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိသော သူရဲကောင်းများကိုလည်း မြှောက်စားသည်၊၊

        ဘုရင့်နောင်၏ သူရဲကောင်းရွေးချယ်ပုံမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်၊၊ လက်သည်းကြားတွင် အပ် စိုက်တူနှင့် ရိုက်ကာ စမ်းသပ်၏၊၊ နောက်မတွန့်သူကိုသာ သူရဲကောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်သည်၊၊ ဘုရင့်နောင်သည် ရဲရင့်သော သူရဲကောင်းများကို ရွေးချယ်ကာ မြန်မာတပ်မတော်ကြီးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်၊၊ ဘုရင့်နောင်အုပ်ချုပ်သော မြန်မာတပ်မတော်ကြီးသည် အာရှတိုက်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်၊၊

        ဘုရင့်နောင်လက်ထက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ အင်အားတောင့်တင်းသော နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်၊၊