စကားလုံးအဖွင့်

ပုဂံခေတ် Bagan era
လက်ထက် era
သူရဲကောင်း       hero
အထူး special
ထင်ရှား famous
နောင်တော် brother(royal)
ဆီမှာ at
အမှုထမ်း serve
တုန်း while
ရန်သူ enemy
ဖမ်း arrest
မှူးမတ် ministers
မင်းပြု enthrone
တိုက်တွန်း urge
လက်မခံ decline
လက် hand
ကယ် save
သစ္စာရှိ loyal
မှတ်တမ်းတင် record
ဆောင်ရွက် carry out
အဝတ်အစား clothing
စည်းလုံး unite
သွေး blood
မြေး grandchild
အပ် give
တည် build