Keys

8. 1

၁။ နံပါတ် ၂ အမေ ပါ။   

၂။ နံပါတ် ၄ သား ပါ။   

၃။ နံပါတ် ၅ သမီး ပါ။    

၄။ နံပါတ် ၃ ဆရာမ ပါ။      

၅။ နံပါတ် ၆ ဆရာ ပါ။

 

8. 2

၁။ ဘယ်သူ ထမင်းစားနေသလဲ။ 

၂။ ဘယ်သူ ရေးနိုင်သလဲ။ 

၃။ ဘယ်သူ သိချင်သလဲ။

၄။ ဘယ်သူ ပြောတတ်သလဲ။ 

၅။ ခင်ဗျား ဘာစာအုပ် ဖတ်ဖူးသလဲ။