KEYS

4. 1

၁။ ဟုတ်ကဲ့။ နံပါတ် ၂ ကျောင်းသား ပါ။

၂။ ဟုတ်ကဲ့။ နံပါတ် ၅ ဆရာမ ပါ။

၃။ ဟုတ်ကဲ့။ နံပါတ် ၁ ဆရာ ပါ။

၄။ ဟုတ်ကဲ့။ နံပါတ် ၃ ကျောင်းသူ ပါ။ 

၅။ ဟုတ်ကဲ့။ နံပါတ် ၄ ဆရာ ပါ။


4. 2

၁။ နံပါတ် ၆ ကျောင်းသား မဟုတ်ပါဘူး။

၂။ နံပါတ် ၉ ဆရာမ မဟုတ်ပါဘူး။

၃။ နံပါတ် ၇ ဆရာမ မဟုတ်ပါဘူး။

၄။ နံပါတ် ၁၀ ကျောင်းသူ မဟုတ်ပါဘူး။

၅။ နံပါတ် ၈ ဆရာ မဟုတ်ပါဘူး။


4. 3

၁။ နံပါတ် ၃ ပန်းခြံ မဟုတ်ပါဘူး။

၂။ နံပါတ် ၉ ပြတိုက် ပါ။

၃။ နံပါတ် ၈ ရုပ်ရှင်ရုံ မဟုတ်ပါဘူး။

၄။ နံပါတ် ၅ ဆေးရုံ ပါ။

၅။ နံပါတ် ၄ ဈေး မဟုတ်ပါဘူး။


4. 4

၁။ နံပါတ် ၃ ပန်းခြံ မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေး ပါ။

၂။ နံပါတ် ၇ ပြတိုက် မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ရုံ ပါ။

၃။ နံပါတ် ၉ ရုပ်ရှင်ရုံ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုတယ် ပါ။

၄။ နံပါတ် ၁၀ ဆေးရုံ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘူတာ ပါ။

၅။ နံပါတ် ၅ ဈေး မဟုတ်ပါဘူး။ စာကြည့်တိုက် ပါ။


4. 5

၁။ ဒေါ်မမ ဆရာမ မဟုတ်ပါဘူး။

၂။ ဦးကျော်ကျော် ကျောင်းသား မဟုတ်ပါဘူး။

၃။ ဒေါ်သူဇာ ဆရာမ မဟုတ်ပါဘူး။

၄။ ဦးသာမောင် ဆရာ မဟုတ်ပါဘူး။

၅။ ဒေါ်ခင်ခင် ဆရာ မဟုတ်ပါဘူး။