Keys

19. 1

၁။ နံပါတ် ၂ အနက်ရောင်ပါ။ 

၂။ နံပါတ် ၃ အနီရောင်ပါ။

၃။ နံပါတ် ၄ အဖြူရောင်ပါ။

၄။ နံပါတ် ၅ အညိုရောင်ပါ။

၅။ နံပါတ် ၆ အစိမ်းရောင်ပါ။


19. 2

၁။ ဘောင်းဘီ အနက် 

၂။ ဘောပင် အဝါ

၃။ လုံချည် အဖြူ

၄။ ဖိနပ် အညို

၅။ ထဘီ အစိမ်း


19.3

၁။ ထိုင်စရာ ကုလားထိုင်

၂။ ဝယ်စရာ ပိုက်ဆံ

၃။ စားစရာ ထမင်း

၄။ ကြည့်စရာ ရုပ်ရှင်

၅။ ဝတ်စရာ လုံချည် စာအုပ်