Lesson 10

သင်ခန်းစာ ၁

WHERE DO YOU LIVE ?

 

wpe1.jpg (37835 bytes)

နေကောင်း ရဲ့လား။

နေကောင်းပါတယ်။

ဘယ်ကလာသလဲ။

ဈေးက လာပါတယ်။

ဘယ်သွားမလဲ။

အိမ် ပြန်မယ်။

အခဘယ်မှာ နေသလဲ။

အနော်ရထာလမ်းမှာ နေပါတယ်။

အိမ်ဘယ်နားမှာလဲ။

ဆေးရုံနားမှာပါ။