Conversations

 

pràsìt

ยุพาเสร็จแล้วหรือยังจ้ะ

audio.gif (957 bytes)

júphaa  sèt   lɛ́ɛw  rʉ̆y  yaŋ  cáʔ
Is yúphaa ready?

yúphin

เกือบเสร็จแล้วค่ะ

audio.gif (957 bytes)

kʉ̀ap  sèt  lɛ́ɛw  khaˆʔ
She's almost ready
เชิญนั่งสิคะ

audio.gif (957 bytes)

chəən  naˆŋ   sii  khaˆʔ
Won't you sit down?
จะให้ดิฉันไปบอกเขาไหมคะว่า คุณมาแล้ว

audio.gif (957 bytes)

càʔ  haˆy  dìchăn  pay  bɔ̀ɔk   khăw  măy  kháʔ  waˆa, khun  maa  lɛ́ɛw
Do you want me to go tell her you're here?

pràsìt

ไม่จำเป็นหรอกจ้ะ

audio.gif (957 bytes)

maˆy  campen  rɔ̀ɔk   caˆʔ
It's not necessary!
เย็นนี้หนูอยากจะให้ฉันพาไปเที่ยวที่ไหนจ้ะ

audio.gif (957 bytes)

yenníi  nŭu   yàak  càʔ  haˆy  chăn  phaa  pay  thiˆaw  thiˆinăy   caˆʔ
Where would you liek me to take you this evening?

yúphin

พี่ยุพาบอกว่า อยากจะไปดูละครที่กรมศิลปากร

audio.gif (957 bytes)

phiˆi  phaa  bɔ̀ɔk   waˆa,  yàak  càʔ  pay  duu  lákhɔɔn  thiˆi  krom  sĭnlápàkɔɔn;
yúphaa said she'd like to see the play at the Fine Arts Department,
แต่ต้องแล้วแต่คุณสิคะ เพราะคุณเป็นคนพาเที่ยว

audio.gif (957 bytes)

tɛ̀ɛ  tɔˆŋ  lɛ́ɛwtɛ̀ɛ  khun  sii  khaˆʔ, phrɔ́ʔ  khun  pen   khonphaathiˆaw
but it's up to you, because you're the one who's taking us.

pràsìt

แน่ะ คุณยุพาเสร็จแล้ว

audio.gif (957 bytes)

nɛˆʔ,  khun  yúphaa   sèt  lɛ́ɛw
There!  yúphaa's ready now
(Speaking to yúphaa)

สวัสดีครับ

  audio.gif (957 bytes)

sàwàddii  khráp
Good evening!

yúphaa

สวัสดีค่ะ ขอโทษด้วยนะคะที่ช้าไปสักหน่อย

audio.gif (957 bytes)

sàwàddii  khaˆʔ.  khɔ̆ɔ  thoˆot   náʔ  kháʔ,  thiˆi  cháa  pay  sàk  nɔ̀ɔy
Good evening! [Please] excuse me for being so slow.
ดิฉันตัดสินใจไม่ถูกว่า ควรจะแต่งตัวอย่างไรดี

audio.gif (957 bytes)

dìchăn  tàtsĭncay  maˆy   thùuk  waˆa,  khuan   càʔ  tɛ̀ɛŋtua  yàaŋray  dii
I couldn't make up my mind what to wear.

pràsìt

ไม่ได้ช้าเลยครับ

audio.gif (957 bytes)

maˆy  cháa  ləəy  khráp
You weren't slow!
คุณแต่งตัวสวยทีเดียว

audio.gif (957 bytes)

khun  tɛ̀ɛŋtua  sŭay   thiidiaw
You look very pretty, too.  ('You're dressed very prettily.')

yúphaa

อย่ายอดิฉันเลยค่ะ ดิฉันเองย่อมจะรู้ดี

audio.gif (957 bytes)

yàa  yɔɔ  dìchăn  ləəy   khaˆʔ ---dìchăn   ʔeeŋ  yɔˆɔm   càʔ rúu  dii
Don't flatter me, now -- I know better.

pràsìt

ไม่ยอเลยครับ เป็นความจริงแท้ๆ

audio.gif (957 bytes)

maˆy  yɔɔ  ləəy  khráp --- pen  khwaamciŋ  thɛ́ɛthɛ́ɛ
I'm not flattering you--it's true!  ('It's the real truth!')

yúphaa

คุณคอยอยู่นาน เหงาไหมคะ

audio.gif (957 bytes)

khun  khɔɔy  yùu   naan,  ŋăw  măy  kháʔ
Did you get lonesome waiting?  ('You waited a long time--were you lonesome?')

pràsìt

ไม่เหงาเลยครับ ผมกำลังคุยกับหนูพินเพลินทีเดียว

audio.gif (957 bytes)

maˆŋăw  ləəy  khráp   phŏm  kamlaŋ  khuy   yùu  kàp  nŭu  phin  phləən  thiidiaw
No.  I've been busy talking with yúphin.   ('I was talking with yúphin quite oblivious of [anything else].')
yúphaa
หนูพิน บอกความลับอะไรบ้างหรือเปล่าคะ

audio.gif (957 bytes)

nŭu  phin  bɔ̀ɔk   khwaamláʔàray   baˆaŋ  rʉ̆y   plàaw  kháʔ
Did she tell you any secrets?
pràsìt
ยังคุยกันไม่ถึงไหนเลยครับ คุณมาเสียก่อน

audio.gif (957 bytes)

yaŋ  khuy  kan  maˆy   thʉ̆ŋ  năy  ləəy  khráp---khun  maa  sĭa  kɔ̀ɔn
[No.]  You came before we'd gotten anywhere.  ('We were still talking [without] reaching anywhere--you came first.')
อ้อ คุณอยากจะไปดูละครที่กรมศิลปากรหรือครับ

audio.gif (957 bytes)

ʔɔˆɔ,  khun  yàak   càʔ  pay  duu  lákhɔɔn  thiˆi  krom  sĭnlápàkɔɔn  rʉ̆y  khráp
[How]'d you like to go see the play at the Fine Arts Department.
yúphaa
หนูพินบอกหรือคะ

audio.gif (957 bytes)

nŭu  phin  bɔ̀ɔk   rʉ̆y  kháʔ
Did yúphin tell you?
คืนนี้เขาจะแสดงเรื่องศึกถลาง นึกว่าจะสนุกดี

audio.gif (957 bytes)

khʉʉnníi  khăw  càʔ  sàdɛɛŋ  rʉˆaŋ  sʉ̀k  thàlaˆaŋ---nʉ́k  waˆa,   càʔ  sànùk   dii
They're putting on ('showing') "The Battle of  thàlaˆaŋ" tonight -- I though it'd be fun [to see].
pràsìt
ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลง ผมไม่ขัดข้องเลย

audio.gif (957 bytes)

thaˆa  yàaŋ  nán,  kɔˆʔ   pen  ʔan  tòk  loŋ---phŏm  maˆy   khàtkhɔˆŋ  ləəy.
Then it's settled---I don't have any objections ('don't object') at all.
อ้อ คุณพ่อและคุณแม่คุณอยู่บ้านคุณ อยู่บ้านไหมครับ

audio.gif (957 bytes)

ʔɔˆɔ,  khun phɔˆɔ   lɛ́ʔ  khun  mɛˆɛ   khun  yùu  baˆan   măy  khráp
Are your father and mother at home?
ผมจะไปกราบลาท่านเสีย ก่อนเราออกเดินทาง

audio.gif (957 bytes)

phŏm  càʔ   pay  kràaplaa  thaˆn   sĭa  kɔ̀ɔn  raw  ʔɔ̀ɔk  dəən  thaaŋ
I'll go take leave of them before we start out.
yúphaa
อยู่ค่ะ ดิฉันจะไปกับคุณ

audio.gif (957 bytes)

yùu  khaˆʔ,   dìchăn  càʔ   pay  kàp  khun
Yes, they're home---I'll go with you.
คุณพ่อ คุณแม่คะ คุณประสิทธิ์มาหา

audio.gif (957 bytes)

khun  phɔˆɔ, khun  mɛˆɛ   kháʔ  khun  pràsìt  maa  hăa
Dad, mother! pràsìt [has] come to see you.
pràsìt
(Placing his hands palm to palm and raising them toward his face, pràsìt  salutes yùphaa's parents,  naay  priidaa and  naaŋ   bunrʉannaay  priidaa  and   naaŋ bunrʉan  return his salute.)
naaŋ bunrʉan
อ้อ คุณประสิทธิ์หายไปไหน ไม่เห็นมาเยี่ยมนานแล้ว

audio.gif (957 bytes)

ʔɔˆɔ,  khun  pràsìt,  haˆay  pay  năy.  măy  hĕn   maa  yiˆam  naan  lɛ́ɛw.
Where have you been keeping yourself, pràsìt?  You haven't been to see us for a long time.
pràsìt
ไม่ได้ไปไหนครับ มีธุระยุ่งนิดหน่อย ไม่ค่อยจะมีเวลาว่าง

audio.gif (957 bytes)

maˆy  daˆy  pay   năy  khráp.  mii   thúráʔ  yuˆŋ   nítnɔ̀ɔy---maˆy   khɔˆy  càʔ  mii   weelaa  waˆaŋ.
Nowhere.  ('I didn't go anywhere.')  I've been pretty busy---haven't had much free time.
naay  priidaa
เป็นธรรมดาอยู่เอง ผู้ชายจะต้องฝักใฝ่ในการงาน เพื่อจะได้ฐานะดีขึ้น

audio.gif (957 bytes)

pen  thammádaa  yùu   ʔeeŋ---phˆuchaay   càʔ  tɔˆŋ  fàkfày  nay  kaanŋaan   phʉˆa càʔ  daˆy   thăanáʔ  dii  khʉˆn
That's natural---men have to take an interest in their work in order to get a better position.
naaŋ bunrʉan
ได้ยินว่า ยุพาจะชวนคุณไปดูละครหรือ

audio.gif (957 bytes)

daˆyyin  waˆa  yúphaa  càʔ   chuan  khun  pay  duu  lákhɔɔn  rʉ̆
Did I hear that yúphaa   wants  you to go to the play?
เขาบ่นว่า อยากดูเรื่องศึกถลาง อยู่หลายวันแล้ว

audio.gif (957 bytes)

khăw  bòn  waˆa,  yàak   duu  rʉˆaŋ  sʉ̀k  thàlăaŋ  yùu  lăay   wan  lɛ́ɛw.
She's been talking abut wanting to see "The Battle of  thàlăaŋ" for several days now.
pràsìt
ครับ เราจะไปดูละครกัน ผมชอบละครเหมือนกัน

audio.gif (957 bytes)

khráp,  raw  càʔ  pay  duu  lákhɔɔn  kan---phŏm  chɔˆɔp   lákhɔɔn  maʉ̆ankan
Yes, we're going to see the play---I like plays, too.
yúphaa
เราออกเดินทางกันเถอะ เดี๋ยวจะไปไม่ทัน

audio.gif (957 bytes)

raw  ʔɔ̀ɔk  dəən  thaaŋ  kan  thə̀t---dĭaw  càʔ   pay  maˆy  than.
We'd better start if we want to be on time.   ('Let's start out---in a moment we'll be late'.)
pràsìt
(pràsìt   salutes  naay  priidaa and  naaŋ bunrʉan again.)
สวัสดีครับ

audio.gif (957 bytes)

sàwàddii   khráp
Good-bye
(naay  priidaa and  naaŋ bunrʉan salute in return.)