ไม้ล้มข้ามได้   คนล้มอย่าข้ามwpe2.jpg (1143 bytes)
Mai lom kham dai / Khon lom ya kham
fallen_man.gif (10227 bytes)
Meaning:-

Don't hit a man when he is down.
(You may step over a fallen tree;
Don't step over a fallen man.)