เคยไหม ....
Have You Ever....?

32ndnote.gif (1939 bytes)Audio                                                                    Video32ndnote.gif (1939 bytes)

เมื่อ มัน ไม่ อาจ ยั้ง Since it's impossible
รั้ง ใจ เธอ คืน มา to hold on to your heart,
เมื่อ มัน ไม่ มี ค่า since my love has no value for you
ฉัน ก็ พร้อม จะ หลบ หน้า ไป I'm ready to hide myself away.
แต่ ฉัน ยัง มี คำถาม But I've got a question.
ถาม เธอ จะ ได้ ไหม May I ask you a question?
ฉัน ยัง ไม่ เข้าใจ I still don't understand
ทำไม มา ทำให้ ฉัน หวัง why you gave me hope,
มา ทำให้ รัก เธอ made me love you,
ให้ รัก จน งมงาย so head over heels in love with you,
และ สุดท้าย กลับ มา ทิ้ง ไป and then in the end tossed me away.
* อยาก จะ รู้  อยาก จะ รู้ * I want to know, want to know
ว่า เคย รัก กัน บ้าง ไหม
(ซ้ำ
* )
whether you've ever loved me.

(Repeat *)

หรือ ไม่ เคย เลย Or never did
* * ถ้า เธอ ไม่ เคย รัก
เมื่อ ไม่ รัก มา หลอก กัน
หลอก กัน เพื่อ อะไร
If you never did love me,

why did you lie to me?

ถ้า เธอ เคย รัก
แล้ว ทิ้ง ฉัน ไป ได้ ไง
If you had loved me how could you toss me away so easily like this?
ง่ายง่าย อย่างนี้ easily like this.
* * * ฉัน เพียง แต่ อยาก ถาม * * * I just want to ask.
ถาม เธอ จะ ได้ ไหม Can I ask you a question?
ฉัน ยัง ไม่ เข้าใจ I don't understand
ทำไม มา ทำให้ ฉัน หวัง why you gave me hope,
มา ทำให้ รัก เธอ made me love you,
ให้ รัก จน งมงาย so head over heels in love with you,
และ สุดท้าย กลับ มา ทิ้ง ไป and then tossed me away.
(ซ้ำ * และ * * และ* * *   ) Repeat * and * * and  * * *

To Pop Music                To Thai Homepage

singer: Songsit Rungnoppakhunsii
page designer: Ros
english verse: Jenjit
1998