Listen to the whole poem first.

manii22_2.jpg (10763 bytes)

Maanii22"วันหนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ
Maanii22 เด็ก สิบคน รอ ขอ ขี่ ทุกวัน
Maanii22 บ้าง ว่า แก่ไป จะ ไม่ขี่ มัน
Maanii22 เก้าคน พา กัน อยู่ บ้าน พอใจ
Maanii22 มี เด็ก หนึ่งคน ซน จะขี่ ม้า
soundbutton.gif (1343 bytes) เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว
Maanii22 ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้มแผ่ ลงไป
Maanii22 ม้า วิ่งไม่ได้ ล้มทับ เด็ก ซน"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Story22 Part I | Story22 Part II | Story22PartIII |
| Structure 22 | Practice 22 | Vocabulary 22 | Maanii Book I |

Author: Jenjit
1999