Word Frequency List in Thai Numerical High-to-Low Order:  Mani Book I  
Wd Fq English definitions - to be inserted by student/teacher

 

 
มานี  84 [This page can be copied and pasted to a MS-Word document or Excel Spreadsheet.]

 

           
 ไป  50              
 มี  38              
 โต  37              
 ว่า  35              
 ก็  33              
 ชูใจ  33              
 พ่อ  32              
 จะ  31              
 ดู  23              
 ไม่  22              
 พา  21              
 ให้  21              
 ที่  19              
 และ  19              
 มา  19              
 สีเทา  18              
 ได้  18              
 ปิติ  18              
 มานะ  17              
 หา  16              
 อะไร  16              
 แม่  15              
 เจ้าแก่  14              
 ม้า  13              
 มือ  13              
 ขี่  12              
 ย่า  10              
 ดี  10              
 อยู่  10              
 บ้าน  9              
 คน  9              
 น่า  8              
 เด็ก  8              
 พูด  8              
 ถ้า  8              
 หู  8              
 ปู  7              
 ใน  7              
 นา  7              
 ดีใจ  7              
 คอ  7              
 มัน  7              
 เขา  7              
 ภูเขา  7              
 ดุ  6              
 ถือ  6              
 รอ  6              
 อย่า  6              
 โบ  6              
 ชู  6              
 เรียน  6              
 ทิ้ง  6              
 ขา  5              
 มะม่วง  5              
 ของ  5              
 ขอ  5              
 อา  5              
 นอน  5              
 ทำ  5              
 เข้า  5              
 นี่  5              
 หน้า  5              
 เรา  5              
 เอา  5              
 แย่  5              
 โรง  5              
 เล่า  5              
 นาน  4              
 นั่ง  4              
 ค่ะ  4              
 ตา  4              
 ถู  4              
 ปูนา  4              
 เสือ  4              
 เจอ  4              
 หนึ่ง  4              
 ล้าง  4              
 แก่  4              
 พอ  4              
 พี่  4              
 พอใจ  4              
 เป็น  4              
 ใจ  4              
 ล้ม  3              
 ลง  3              
 เลีย  3              
 ใช่ไหม  3              
 รู้  3              
 เก้า  3              
 เกาะ  3              
 หัวเราะ  3              
 รู  3              
 บ้าง  3              
 แล  3              
 วิ่ง  3              
 นะคะ  3              
 สือ  3              
 ตี  3              
 ไวไว  3              
 นะ  3              
 ตัว  3              
 หนัง  3              
 จาน  3              
 ใบบัว  3              
 ฟัง  3              
 โต๊ะ  3              
 เสื่อ  3              
 เกา  3              
 ใส่  3              
 ขู่  3              
 งู  3              
 กา  3              
 เห่า  3              
 เพื่อน  3              
 คะ  3              
 ยัง  3              
 แผ่  2              
 เห็น  2              
 สาม  2              
 มาก  2              
 นก  2              
 สอง  2              
 เสื้อ  2              
 เช้า  2              
 มอม  2              
 ปี  2              
 ลา  2              
 ผง  2              
 ยา  2              
 ใต้  2              
 แบ  2              
 นิทาน  2              
 ลิง  2              
 วัน  2              
 ชื่อ  2              
 เยอะ  2              
 จึง  2              
 เบา  2              
 จำปี  2              
 หมี  2              
 แวะ  2              
 ซี  2              
 ซน  2              
 ซิ  2              
 เลอะ  2              
 กำ  2              
 กัน  2              
 กระรอก  2              
 อ่าน  2              
 ใช่  2              
 ไหม  2              
 เกะกะ  2              
 กิน  2              
 กี่  2              
 สีดำ  2              
 ตาม  2              
 แยะ  2              
 ทา  2              
 ถัง  2              
 เทอะ  2              
 ไว้  2              
 สี  1              
 สอน  1              
 เข้าไป  1              
 เลอะเทอะ  1              
 เจ็ด  1              
 ใบ  1              
 สี่  1              
 สะอาด  1              
 สิบ  1              
 หัว  1              
 วาง  1              
 ว่าง  1              
 ลุก  1              
 ลุง  1              
 เวลา  1              
 หึหึ  1              
 หก  1              
 สีฟ้า  1              
 ส่  1              
 เข่า  1              
 ห้า  1              
 ไว  1              
 ทับ  1              
 ทำไม  1              
 เทา  1              
 ต้น  1              
 แยะแยะ  1              
 ทุก  1              
 แม่คะ  1              
 น่ะ  1              
 ไล่  1              
 เท  1              
 ที่นี่  1              
 ดำ  1              
 โรงเรียน  1              
 เบาเบา  1              
 โผ  1              
 กอด  1              
 กับ  1              
 ใ  1              
 ชี้  1              
 เท่า  1              
 ดา  1              
 งอ  1              
 จน  1              
 จำ  1              
 ไร  1              
 ผู้หญิง  1              
 พ่  1              
 เมื่อ  1              
 แก้ม  1              
 เฝ้า  1              
 ผ่าน  1              
 ฟู่ฟู่  1              
 มัว  1              
 เจ้า  1              
 เมื่อไร  1              
 พ่อคะ  1              
 เชื่อ  1              
 เดิน  1              
 น่าดู  1              
 ไม้  1              
 นี้  1              
 นับ  1              
 แปด  1              
 น้า  1              
 แต่  1              
 ป้า  1              
 ปาก  1              
 บน  1              
 บอก  1              
 บัว  1              
 อีก  1