เรื่องสั้น 
Short Story

feathers.gif (1878 bytes)

เขาตื่น (The Awakening)

นักกาเมือง (The Politician)

บ้านเราอยู่ในนี้ ซอยเดียวกัน (Our Houses Were Here, in the Same Lane)

ฝันรักของสายรุ้ง (Sai-rung's Dream of Love)

มัทรี (Mat-sii)

เมืองหลวง (The Capital)

เรื่องสนุกนึก (Ruang Sanooknuek)

ทางผ่าน (The Way to Approval)

เบอร์เกอร์ (Burger)

คนขายผลไม้ (Fruits Seller)

หยดฝนกับใบบัว (Raindrop and Lotus Leaf)

หมูกับหมา (PIG AND DOG)

หมูจอมดื้อ

หมีกับเด็กน้อย

เด็กเลี้ยงแกะ

เดือนต่างๆ

ญาติพี่น้องของเรา

อาหารที่ดีมีประโยชน์

บ้านที่สะอาดและสวยงาม

 

Page Designer: Jenjit
March 2003


| Short Story | Poetry | Ramayana | Literature Main Page | Thai Homepage |

Last modified: 05/01/08