กล้วยหาย (link to English Version) Listen to the whole poem....
Banana Poem Color Version
'Missing Banana' Presentation with Sound

VINEFLOWERS.GIF (48410 bytes)

บ้านฉันอยู่ซอย ชื่อซอยต้นกล้วย
ข้างบ้านมีลิง ลิงชอบกินกล้วย
ลิงอยู่ในสวน สวนไม่มีกล้วย
ก่อนนอนทุกวัน ฉันชอบกินกล้วย
ฉันมีเงินใช้ ฉันใช้ซื้อกล้วย
ซื้อมาหวีใหญ่ แขวนไว้กินกล้วย
เช้าออกทำงาน ทำงานแลกกล้วย
กลับมาตอนเย็น ไม่เห็นมีกล้วย
ตาลายท้องหิว ฉันหิวหากล้วย
ค้นหาเห็นลิง ลิงถือหวีกล้วย
ฉันโมโหลิง เตะลิงแย่งกล้วย
โมโหเสียแย่ มีแต่เปลือกกล้วย
ฉันรู้ความจริง ลิงเปล่ากินกล้วย
เพื่อนบ้านหลายคน เห็นคนลักกล้วย
เป็นคนขุดดิน ไม่ชอบกินกล้วย
ลูกเล็กของเขา กินข้าวบดกล้วย
เขาเป็นคนจน จนไม่มีกล้วย
ลูกเล็กหิวนัก เขาจึงลักกล้วย

| Flashcard | Reading page | Poetry page | Thai Literature page | More about Bananas


Picture by:  Mindy Lighthipe
Text by:  Wat Walyangkurn
  (วัฒน์ วรรลยางกูร)


Last Updated: 04/28/08  by Rosarin