กรุงเทพ
(Bangkok)

กวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

krungthep

 

 

 เกลื่อนกลาดกระจัดกระจายกระจร
เมืองฟ้าอมรนครสวรรค์
พริบพริบไสวสว่างสุวรรณ
คลุ้มคลุ้มคละควันคละเคล้าคละคลา

Disordered and scattered
The heavenly immortal city
sparkling brightly, golden
grimey, smoky, so messy.

แสงแก้วก็แจ่มวะแวมฉวี
ฤากรองธุลีสลัว ณ หล้า
รำไพพะพรายพระเจ้าพระยา
ทอดลำชลาตะวันจะวาย

Can the bright sparkling jewel
distill the grime and dust in the land?
The beautiful Chao Phraya
flows; the sun is setting.

เขียวเขียวคะครึ้มคะคลับคะคล้อย
แผ่นดินระร่อยละลายสลาย
ตึกลิ่วละโลดและโบสถ์ระบาย
รถจุกกระจายกระจอกกระแจ

Greenish, dull, and fading,
the land is eroding, damaging.
Skyscrapers and monasteries
Traffic jams.

กรุงเทพทวาราวดี
สิ่งสรรพศรีระส่ำกระแส
ทั้งคืนและัวันมิผันมิแปร
เมืองมิ่งพระแม่พระธรณี

 
Bangkok,
everything is shaking, confusing,
all days all nights, unchangeable
The earth mother city!
Note

Poet: Naowarat Pongpaiboon
English verse: Jenjit
1998


Links:    

    | "The Capital" | The song, "Krungthep" | Poetry | FLTH 381 page | Thai Literature | Reading | Thai Homepage |