ดอกลมแล้ง
Golden Shower

 

goldenshower.jpg (32795 bytes)