เปรียบเทียบอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงกับอักษรไทยในปัจจุบัน
A comparison of King Ram Kam Haeng's and Modern Thai Consonants

 

oconsonants.JPG (54245 bytes)

                                           

 

samplecons.jpg (106726 bytes)

 


Links:

Last modified: 1999