โหระพา   horapa2.jpg (6369 bytes)   Sweet Basil

โหระพามีกลิ่นที่หอมจัดคล้ายกับกะเพรา แม้แต่ลักษณะ
ของต้นและใบก็คล้ายคลึงกัน คนไทยนิยมใส่โหระพาใน
แกงที่มีส่วนผสมของกะทิ เช่น แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน
หรือรับประทานสดกับอาหารประเภทยำ