กระเจี๊ยบแดง   Roselle

ดอกกระเจี๊ยบแดงมีสีเหลือง โคนด้านในสีแดง ลักษณะคล้ายดอกชบา
ผลมีกลีบเลี้ยงสีแดงสดหุ้ม คนไทยนำไปทำน้ำกระเจี๊ยบ ใช้ดื่มแก้กระหาย
หรือนำไปทำแยม ใบอ่อนและยอดนิยมนำไปทำแกงส้มเพราะมีรสเปรี้ยว