ผักบุ้ง   morn_glory.jpg (12790 bytes)    Morning Glory

ผักบุ้งมี ๒ ชนิดคือผักบุ้งจีนและผักบุ้งไทย แตกต่างกันที่ผักบุ้งจีน
มีลำต้นอวบกว่า ทั้งลำต้นและใบมีสีเขียว ส่วนผักบุ้งไทยมีลำต้น
และใบเล็กกว่่า และมีสีเขียวปนน้ำตาลแดง ชาวจีนนิยมใช้ผักบุ้งจีน
ผัดกับหมูใส่เต้าเจี้ยว ส่วนคนไทยจะผัดกับกระเทียมและพริกขี้หนู
บุบ อาจใส่เต้าเจี้ยวหรือไม่ก็ได้ ผักบุ้งไทยนิยมใช้รับประทานสด
กับน้ำพริก และส้มตำ หรือนำไปปรุงเป็นแกง เช่นแกงส้ม