ขิง    ginger.jpg (12354 bytes)    Ginger

แง่งขิงที่นำมารับประทานคือส่วนของลำต้นใต้ดินที่เก็บสะสม
อาหาร มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ขิงอ่อนใช้รับประทานสดหรือนำ
ไปดองก่อนแล้วรับประทานเป็นกับแกล้มอาหารต่าง ๆ ขิงแก่่
นำไปผัดกับเนื้อต่าง ๆ หรือนำไปทำน้ำขิง ใช้ดื่มร้อน ๆ หรือ
รับประทานกับเต้าฮวย