กระชาย    krachai.jpg (13156 bytes)    Chinese deys

ส่วนของกระชายที่ใช้รับประทานคือส่วนของลำต้นใต้ดิน
ที่เรียกว่่่าเหง้า  และรากที่มีลักษณะเป็นพวง ทั้งราก
และเหง้ามีกลิ่นหอม นิยมนำมาปรุงอาหาร เช่นใส่ใน
ผัดเผ็ดปลาดุก หรือใส่ในขนมจีนน้ำยา