คึ่นช่าย celery__.jpg (10711 bytes)   Celery

คึ่นช่ายที่ปลูกในประเทศไทยมีขนาดลำต้นและใบเล็กกว่า
ที่มีวางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกา ทั้งยังมี
กลิ่นฉุนกว่่า นิยมรับประทานในหมู่คนจีน โดยนำไปผัด
หรือต้มกับเนื้อสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะปลา คนไทยส่วนใหญ่
จะใช้ปรุงข้าวต้มเครื่องเพื่อให้มีกลิ่นหอม