ขันโตกชาวเหนือbt-music.gif (1131 bytes)
northernfood.gif (48212 bytes)
ชาวเหนือนิยมจัดอาหารใส่ถ้วยวางลงบนโตกมีคนโทและบุหรี่พร้อมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยภาค เหนือ อาหารชุดนี้ ได้แก่ ข้าวเหนียว แหนมสด แคบหมู แกงฮังเลย์ แกงแคน้ำพริกอ่อง ผักสด และ ข้าวแตนกับนางเล็ด      bt-music.gif (1131 bytes)