ที่ร้านอาหาร sound2.gif (2534 bytes)

spoon.gif (1076 bytes)

food1.jpg (15089 bytes)

ข.สวัสดีค่ะ
ก.สวัสดีค่ะ วันนี้รับอะไรคะ

food2.jpg (21294 bytes)

ข.ขอบะหมี่น้ำหมูชามนึง กับ ผัดเปรี้ยวหวานไก่ราดข้าวค่ะ
ก.ทานที่นี่ไหมคะ
ข.ทานที่นี่ค่ะ
ก.เชิญนั่งค่ะ

[ We sit at a table ]

food3.jpg (11689 bytes)

ก.รับน้ำอะไรคะ
ข.เอาน้ำส้มปั่นไม่ใส่เกลือ กับ แฟนต้า (Fanta)น้ำส้มขวดนงค่ะ
ก.เอาน้ำแข็งด้วยไหมคะ
ข.เอาค่ะ ขอบคุณค่ะ

food4.jpg (13281 bytes)

 

Click here to go back to conversation main page.....

Click here to go back to Thai homepage....

Link to A Taste of Thailand...