Back to Comic Main Page

กำจัดปูนา

crap.gif (3635 bytes)

 

speaker1.gif (1784 bytes)     ในการทำนาของไทยเรานั้น ปูนามักทำลายต้นข้าวเสียหาย มันกัดต้นข้าวเสียหายมาก ฉะนั้นในการทำนาเพื่อให้ได้ผลดี เราต้องคิดกำจัดปูนา วิธีกำจัดทำลายปูนานั้นไม่ยาก มีวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้
speaker1.gif (1784 bytes)     ๑.ไขน้ำในนาออกให้แห้ง เมื่อน้ำในนาแห้งแล้ว ก็จะเห็นตัวปูนาและจับได้ง่าย เมื่อจับได้แล้วก็ทำลาย คือฆ่ามันเสีย ปูนานี้ใช้กินเป็นอาหารก็ได้
speaker1.gif (1784 bytes)     ๒.ใช้น้ำยาดับกลิ่นเทลงในนา น้ำยาดับกลิ่นนี้เหม็นปูนาไม่ชอบ ยาดับกลิ่นจะไล่ปูนาหนีไป ยาดับกลิ่นนี้คนโดยมากรู้จักดี จะหาซื้อได้ในท้องตลาด วิธีกำจัดด้วยใช้ยาดับกลิ่นนี้ใช้ในนาซึ่งมีปูนามาก และยากแก่การที่จะกำจัดทำลายโดยวิธีอื่น
speaker1.gif (1784 bytes)     ๓.ใช้ลอบดัก วิธีกำจัดปูนาด้วยใช้ลอบดักนี้ ต้องมีลอบหลายๆใบ เอาเหยื่อใส่ลงในลอบแต่ละใบแล้วนำเอาลอบวางดักไว้ในนา ปูได้กลิ่นเหยื่อก็จะเข้าไปกินอยู่ในลอบเมื่อดักได้แล้วก็ฆ่ามันเสีย
speaker1.gif (1784 bytes)     ๔.หาปีบฝังลงในนา เอาเหยื่อใส่ลงในปีบที่ฝัง ปูนาได้กลิ่นเหยื่อก็จะลงไปกินเหยื่อในปีบ แล้วจับมันฆ่าเสีย ถ้าไม่ใช้ปีบจะใช้ไหปากใหญ่ๆฝังลงในนาต่างปีบก็ได้ เพราะปีบถ้าฝังลงในดินนานๆมักจะเสีย
ถ้าชาวนาต่างคนต่างช่วยกันกำจัดปูนาตามวิธีง่ายๆที่ว่ามาแล้วนี้ ปูนาก็จะน้อยลง การทำนาก็จะได้ผลดีขึ้น