[Back To Thai Literature]       [Notes]
[Cover] [Page 10]  [Page 20]  [Page 30]  [Page 40]  [Page 50]  [Page 60]  [Page 70]  [Page 80]  [Page 90] 

arrowleft.gif (919 bytes)๙๒.เสียงจากเครื่องยนต์ของเรือหางยาวเริ่มจางหาย
พร้อมกับเรือลำน้อยเริ่มลับคุ้งน้ำ
t24-4.gif (6259 bytes)
ครูขอให้เธอโชคดี และหายป่วยกลับมาไวไวเถอะประเสริฐ