[Back To Thai Literature]       [Notes]
[Cover] [Page 10]  [Page 20]  [Page 30]  [Page 40]  [Page 50]  [Page 60]  [Page 70]  [Page 80]  [Page 90] 

arrowright.gif (947 bytes)arrowleft.gif (919 bytes)๘๖.ผมเองก็แทบไม่เชื่อหรอกครับ ปกติผมพยายามอบรมสั่งสอนเรื่องนี้ แก่เขามาแต่เล็กๆ
t23-2.gif (3943 bytes)
แม้พ่อมันจะได้ชื่อว่าเป็นเสื่อสางก็จริงแต่มิเคยปล้นจึ้ หรือขโมยใครกิน แต่ตรงกันข้าม ผมเป็นเสือ มีคดีติดตัวเพราะ