[Back To Thai Literature]       [Notes]
[Cover] [Page 10]  [Page 20]  [Page 30]  [Page 40]  [Page 50]  [Page 60]  [Page 70]  [Page 80]  [Page 90] 

arrowright.gif (947 bytes)arrowleft.gif (919 bytes)๕๖.จึงหันไปถามเจ้าของเงิน

ไหน กฤษฎา ลองตอบครูซิ เธอพกเงินมาโรงเรียนทำไมครั้งละตั้งยี่สิบบาท
t15-4.gif (5376 bytes)
คุณพ่อผมฝากมาให้ลุงกำนัน เป็นค่าเครื่องยาครับ