๒๙. สาวแกแม่หม้าย เริ่ม เข็นสะพานออกมาทอด ถึงหน้าโรงเรียน

t8-2.gif (6157 bytes)

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |