๒๘. เพียงหนึ่งเดือนผ่านพ้น ชื่อเสียงของครูไพโรจน์ก็ ขจรขจาย

t8-1.gif (6018 bytes)

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |