๒๗.  ดารดาษไปด้วย สีสัน ที่ แต้มแต่ง
ย้อมทา ระบาย อยู่บน ผิว หน้าของชนชาว เมืองหลวง
ใต้กระจกไฟสี ที่ วัด ค่า กันด้วยเงินมากกว่าความจริงใจ

t7-4.gif (6551 bytes)

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |