๒๖. คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำ เน่า และควัน พิษ

t7-3.gif (8185 bytes)

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |