๒๕. มันเป็น ทัศนียภาพ ที่ ชวนฝัน สำหรับเขามากกว่าที่จะไป ยัดเยียด กันอยู่
ตาม ซอก ตึกของ เศรษฐี ที่ ระงมไปด้วยเสียง เกรี้ยวกราด ของ ท่อไอเสีย

t7-2.gif (2637 bytes)

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |