๒๔.  ทิวทัศน์ ของภูเขา สีเขียวของป่าไม้้ กลิ่นไอของน้ำทะเล
ความเงียบของ ธรรมชาติ ล้วนเป็น บรรยากาศ ที่ ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์

t7-1.gif (6851 bytes)

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |