๒๓. แต่สำหรับคุณครูไพโรจน์เขา เจาะจง เดินทางมาสอนที่นี่ โดยความสมัครใจ

t6-4.gif (7340 bytes)

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |