๒๒.  ด้วยเหตุฉะนี้ โรงเรียนบ้านเกาะหัวเขาจึงเป็นโรงเรียนที่ อาภัพ ครู ครูที่มาสอบเข้าบรรจุเพียงได้ยินชื่อก็จะพากัน ถอนตัว เผ่นไปหาที่ สอบบรรจุ ใหม่

image22.gif (9136 bytes)

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |