๒๐.   และต้อง ลัดเลี้ยวไปตาม ลำคลอง แก่ง เกาะน้อยใหญ่
นับเป็นเวลา ๒๓ ชั่วโมงจึงจะถึง แผ่นดินใหญ่

t5-4.gif (5961 bytes)

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |