๑๘. โรงเรียนบ้านเกาะหัวเขาเป็นโรงเรียนที่ ห่างไกล จากตัวอำเภอขนาดเดินทางเป็นวัน
ยิ่งโรงเรียนเป็นตำบลที่อยู่ใน เกาะ กลางทะเล

t5-2.gif (4164 bytes)

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |