๑๗. สิ้นเดือน เขาต้องไปอำเภอเพื่อ ประชุม ประจำเดือนและรับ เงินเดือน
โรงเรียนก็ จำเป็น ต้องหยุดเรียนไปครั้งละ ๒ หรือ ๓ วันเสมอ

t5-1.gif (6296 bytes)

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |