๑๖.   งานทุกอย่างตั้งแต่ ถาง หญ้า ตักน้ำดื่ม และปิดเปิดประตู หน้าต่าง
เขาต้องทำคนเดียว เกือบ ทั้งหมด
บางอย่างก็ อาศัย แรงงานน้อย ๆ ของเด็กบ้าง

t4-4.gif (3404 bytes)

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |