๑๕.  คุณครูไพโรจน์ต้องตกอยู่ในฐานะ กลืนไม๋เข้าคายไม๋ออก
เขาต้องเป็นทั้ง ภารโรง ครูน้อย และ ครูใหญ

t4-3.gif (9517 bytes)

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |