๑๔.  แต๋มันก็ ยุ่งยาก อยู่พอดู
ในการสอนวันแรก คุณครูไพโรจน์ คอแสบ ไปหมด
เพราะต้อง วิ่งรอก สอนตลอดเวลา จากชั้นป.๑ ถึงชั้นป.๔

t4-2.gif (4121 bytes)

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |