๑๓. โรงเรียนบ้านเกาะหัวเขา เปิดสอนตั้งแต่่ ชั้น ประถมหนึ่งถึงชั้น ประถม สี่
มีนักเรียนสี่ชั้น สี่ห้องเรียนแต่มีครู เพียง คนเดียว
เคราะห์ดี ที่ จำนวน เด็กใน ตำบล นี้มีไม่มากนักเพียง ๖๒ คน

t4-1.gif (7229 bytes)

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |