๑๒. ครูไพโรจน์ "เออ! ดีมาก  ไหนว่าไปซิประดับ  พระมหากษัตริย์คือใคร"
       ประดับ "คือ ประมุข ของประเทศฮะ"
      ครูไพโรจน์ "เก่งมาก เก่งมาก"

t3-3.gif (19368 bytes)

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |