๑๐.   พระกษัตริย์คืออะไรครับ?

t3-1-2.gif (1210 bytes)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |