๘.   คุณครูคนใหม่คือคุณครูไพโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว รับมอบ งานแล้วก็เข้าสอน

t2-4-1.gif (6008 bytes)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |