๖.  อ้อ! ผมจะ มอบหมาย หน้าที่การงานให้คุณเสียเลย จะได ้พักผ่อน เสียที
ผมสอนในโรงเรียนบ้านเกาะหัวเขานี่มาตั้งแต่โรงเรียน แรกตั้ง
จนขณะนี้
เป็นเวลา กว่า ๒๐ ปีแล้ว สอนคนเดียวมาโดยตลอดตอนนี้
สังขาร
มัน ชักจะไม่ไหวคุณเองยังหนุ่ม คงทำงานต่อไปได้ดีกว่าผม

t2-2-1.gif (3006 bytes)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |