๓. คุณครูคนใหม่ของเด็กๆเป็นคน หนุ่ม และดู ท่าทาง เป็นคน ใจดี

t1-3.gif (3431 bytes)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |