๒.  ปรกติ โรงเรียนบ้านเกาะหัวเขามีครู ประจำ อยู่คนเดียว
เป็นคนในบ้านเกาะหัวเขานั่นเองแต่ได้ ยื่นใบลาออก
เพราะสุขภาพไม่ดี ทน ต่อ ความรบกวน ของเด็ก ไม่ไหว

t1-2.gif (4470 bytes)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |